പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുളള പുതിയ വ…- Deepti

പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുളള പുതിയ വ…


പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുളള പുതിയ വീട് വേണം, കണ്ടാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 20 കൊല്ലം പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച പോലെ തോന്നണം. സമീപമുള്ള കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെയും, കാവിന്റെയും, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെയും മനോഹാരിത നുകരാൻ സാധിക്കുന്ന അകത്തളങ്ങളുണ്ടാകണം, ഒറ്റനില തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇരുനില വീട് ആയിരിക്കണം… ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ

Bir önceki yazımız olan #perde #fon #curtain #model #yatakortusu- Perdegulhome başlıklı makalemizde curtain, curtain models ve Fon hakkında bilgiler verilmektedir.

#Homestyle #DreamHome #BudgetHousePlan നിങ്ങൾ വിലയിരു…- Orcica
Decorating interiors with high ceilings implies a high dose of creativity. #Room…- aslam
തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്ത…- raseenakallayi
Casa Gui Mattos – Baroneza- Mariana Sensini

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir